Tanikala

by - Monday, October 12, 2015


(Photo credits to https://www.flickr.com/photos/ton70/7182808611)
Nais kong makalaya sa tanikala ng iyong pag-ibig.
Nais kong ipagaspas ang aking mga pakpak
Pakpak na iginapos ng iyong mga yakap
Mga yakap na minsan ay nagbigay-saya at init
   sa gabing malamig.

Subalit hindi ko  ninais na ako'y iyong gapusin
Hindi ko hininging ako'y iyong sakalin

Nais kong makalaya sa tanikala ng iyong pag-ibig
Nais kong iparining sa mundo ang aking malamig na boses
Nais kong ipaalam sa lahat ang mga ideya at kuwentong
  naglalaro sa aking isipan

Subalit pinatahimik mo ako ng iyong maiinit na halik
Halik na sandaling nagpalimot ng lahat ng mali sa aking mundo
Sa iyong halik, tumigil ang lahat pati ang pag-ikot ng mundo,
  ang pagsikat at paglubog ng araw, ang paglipas ng panahon.

Ngunit tulad ng pagkapaso ng aking balat mula sa
  pagkababad sa araw, ang labi ko'y napaso din.
Napaso, nasugatan at nagdurugo.

Nais kong makalaya sa tanikala ng iyong pag-ibig
Nais kong makita ang ganda ng mundo
Mamasdan ang makukulay na  bulaklak
  at malilinaw na tubig

Pero ako ngayon ay bulag
Binulag ng iyong pangako ng walang hanggang pag-ibig
Sinabi mo ang tanging maganda sa mundo ay nasa harapan ko-
   ikaw at ang ating pag-ibig.

At ako'y naging bulag sa lahat pati na sa iyong mga mali
Ako'y nadapa, nauntog at nasaktan sa bawat paghakbang
   sa mundong kadiliman lamang ang alam.

Nais kong makalaya sa tanikala ng iyong pag-ibig
Gusto kong lakbayin ang bawat sulok ng mundo
Hangad kong maintindihan ang mga konsepto at misteryo
  na bumabalot sa bawat nilalang.

Subalit ako'y nananatiling bilanggo
  ng iyong pagmamahal
Ang mundo ko'y umikot sa'yo lamang
Ako ay nagsilbing repleksyon,
  isang anino na walang personalidad
Tahimik na sumusunod at nagtatago,

Nais kong makalaya sa tanikala ng iyong pag-ibig
Subalit ano ang aking magagawa?
Sa'yo ako ay patuloy na nagmamahal, umiintindi,
   at umaasa
Na sana dumating ang panahon ako ay iyong palayain.

- Jinky T.

(Please respect artist's rights and don't copy. Thanks!)

You May Also Like

0 comments